KOC629Q NEDERLANDS PDF

daewoo koc q magnetron pagina 1 van 18 nederlands ook voor Posez une question au sujet de daewoo kocq avez vous une question au sujet de. Buy Microwave spares and parts with confidence at BuySpares – Approved Dealer, Price Match Guarantee and Next Day UK Delivery available!. Suzuki Df Df Service Manual Handleiding Daewoo KOCQ (pagina 14 van 20) (Nederlands). 20l touch control microwave with grill daewoo.

Author: Jusida Faezuru
Country: Syria
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 19 September 2009
Pages: 90
PDF File Size: 8.12 Mb
ePub File Size: 13.20 Mb
ISBN: 918-1-78451-319-9
Downloads: 92009
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mugami

Alleen een bevoegd monteur mag het netsnoer vervangen. Kookgerei van porselein of keramiek is zeer geschikt voor gebruik in de magnetron. Laat hem eerst door een bevoegd monteur repareren.

De oven kan beschadigd raken.

DAEWOO KOCQ Microwave oven download manual for free now – |

Zorg ervoor dat ndderlands geen voedselresten of nederlnads van schoonmaakmiddelen op de afdichtranden van de deur en de oven achterblijven. Keer het voedsel of roer het om. In het display verschijnt “12H 24H “. Als u kookt met een laag vermogen gebruikt de oven af en toe veel stroom om het geselecteerde vermogen te kunnen realiseren. Als de stroom uitvalt of de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, moet de klok weer op de juiste tijd worden ingesteld.

  FRAN LHOTKA HARMONIJA PDF

Microwave Spares

Ontdooi het voedsel eerst volledig. Plaats een ovenbestendige, voor de magnetron geschikte schaal met daarin minstens cc water in de oven. Plaats geen voorwerpen tussen de ovenrand en de deur. De oven is nu uitgeschakeld en kan weer normaal gebruikt worden.

Zet de oven nooit aan terwijl deze leeg is. Voorkom het risico van brand in de ovenruimte: De oven dient uitsluitend te worden onderhouden of gerepareerd door een bevoegde monteur. U kunt wel kleine stukjes aluminiumfolie gebruiken om sommige kwetsbare delen van het gerecht bijvoorbeeld de uiteinden van vleugels en poten van een kip of de staart van een vis af te dekken. Na het verstrijken van de 5 minuten klinkt een signaal. Als zich onder het draaiplateau voedselresten hebben opgehoopt, kan dit het functioneren van de oven belemmeren.

De Grill-indicator gaat knipperen. Druk op de Temp-toets.

List user guides and manuals for DAEWOO, Microwave oven in Nederlands – Dutch language:

Voor een kooktijd van 5 minuten en 30 seconden drukt u op 1min. Soms komt er warme lucht uit de ovenventilatoren. Tijdens het koken verdampt er vocht uit het voedsel. Als u de oven aanzet terwijl de deur open is, kunt u worden blootgesteld aan schadelijke microgolven.

Ik heb de magnetron wel eens aan gezet terwijl deze leeg was. Stop het koken met metalen keukengerei als er vonken ontstaan.

Vet en suiker bereiken tijdens het verwarmingsproces ook een veel hogere temperatuur dan water. Het kinderslot verhindert, dat de oven gebruikt wordt. De lengte van de rusttijd is afhankelijk van de omvang en structuur van het voedsel. Met deze functie kunt u energie besparen. De MW- en de Grill-indicator lichten op.

  EDRMS INFORMATION MANAGEMENT STRATEGY PDF

Zorg dat openingen van het apparaat niet worden bedekt of geblokkeerd. Tijdens het koken draait het plateau linksom of rechtsom. Ga uit van de regel dat een dubbele hoeveelheid ook ongeveer de dubbele tijd nodig heeft. Hierdoor kan de oven beschadigd raken. Neem contact op met een reparateur als de combioven hierna nog niet goed werkt.

Microwave Spares | BuySpares

In het display wordt “” weergegeven. Controleer het kookproces van tijd tot tijd wanneer u voedsel verwarmt koc629w wegwerphouders van plastic, papier of ander brandbaar materiaal. Get the replacement part you need for your Microwave from the UK’s largest supplier of appliance spare parts. Plaats de oven niet te dicht bij een verwarmingsapparaat of een waterkraan.

Hierdoor kan de isolatie beschadigd worden en kunnen storingen optreden.