BOIDAR PROSENJAK DIVLJI KONJ PDF

Twist Na. popis lektire za 7. razred boidar prosenjak: divlji konj hrvoje hitrec: smogovci vladimir nazor: pripovijetke dobria cesari: pjesme. free lektire za. Durica Male Ljubavi Pdf Download. popis lektire za 7. razred (izabrati 9 dijela, obavezna prva tri) 1. boidar prosenjak: divlji konj 2. hrvoje hitrcsmogovci 3. vladimir nazor: pripovijetke lektira.

Author: Vushakar Arashijas
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 17 September 2008
Pages: 250
PDF File Size: 16.56 Mb
ePub File Size: 19.21 Mb
ISBN: 296-6-98433-553-5
Downloads: 10641
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sanris

prirunik za 5. razred

Prepii reenicu u kojoj se vidi da pripovjeda pie o svome ivotu. Potraite reenice kojima ete potkrijepiti svoj odgovor.

Animirani film A Argumentirati tvrdnje u karakterizaciji likova navodima iz teksta. Govore li o sebi ili o prirodi? Pili, mrc, mrc, nema vie praznikaJ. Jesen je boixar, bogato, godinje doba, raskono plodovima i bojama.

Poslije kie Utisnu sunce Jutarnje suncesvaki list djetelinevreli poljubac trenji. Preneseno znaenje u knjievnome djeluKljuni pojmovi: Prozni su tekstovi pisani u reenicama od poetka do kraja stranicepo ulomcima i mogu se prepriati.

Inicijalni ispit znanja C 8. UsustavljivanjeUenici usustavljuju znanje o prostorima i spomenicima na kojima se razvijala hrvatska glagoljaka pismenost, o prozi, nainima pripovijedanja i stilskim izraajnim sredstvima te utvruju razlike izmeu pripovjedaa u prvoj i treoj osobi. UsustavljivanjeUenici navode spoznaje o temeljnim svojstvima lirike kao knjievnome rodu, o raznim situacijama u ivotu kao nadahnuu umjetnikog stvaranja, o slikovitim i zvunim pjesnikim slikama, o stilskim izraajnim sredstvima koja se prrosenjak lirici rabe personifikacija, onomatopeja i o vezanome stihu.

  ICC SCHIEDSORDNUNG PDF

Objasniti uenicima to je knjievnost, knjievni rod i vrsta; usporediti pjesniki, prozni i dramski tekst te uoiti razlike u vanjskom obliku; interpretirati pjesme potkrepljujui kljune pojmove dokazima; protumaiti preneseno znaenje.

Uvod a MotivacijaUitelj zadaje zadatak da oonj uenik zapie tri reenice u kojima e se prisjetiti dogaaja iz ivota u kojemu je uinio neto zbog ega mu je kasnije bilo krivo. Stvaralako prepriavanje pisane vjebe T. Upoznaju se s osnovnim nainima pripovijedanja, osnovnim pripovjednim tehnikama.

BoĹžidar Prosenjak

Anto GardaKapljice zlata i reNastavno podruje: Hrvatski jezik i dvojezinost A Uenici prepoznaju razliite naine pripovijedanja, citiraju primjere za pripovijedanje i opisivanje. Animirani film B With our online resources, prosenkak can find aashto m or just about any type of ebooks, for any type of product.

Pronai i imenovati stilska izraajna sredstva.

Kako se djeak ponaa? UsustavljivanjeUenici utvruju razlike izmeu pjesnikoga i pripovjednoga teksta, noidar znanje o lirici i epici. Okarakterizirati likove na temelju govora i postupaka te potkrijepiti tvrdnje navodima iz teksta. Djeakove osobine prepoznali ste preko njegovih postupaka. Okarakterizirati likove govorno i etiki.

Horvat, Istraivaka ekspedicija A prossenjak Horvat, Istraivaka ekspedicija 2. Prepoznavati u reenicama glagolske predikate i odreivati gramatika obiljeja glagolima u slubi predikata. Uenici odreuju temu i glavne likove. Prepoznavati i razlikovati u reenici imenice u dativu i lokativu te razumjeti njihovu ulogu u reenici. Silverstein, Dobro Stablo A Prepoznati stupanj pridjeva u tekstu. Protumaiti preneseno znaenje iskazano pjesnikom slikom i personifikacijom.

  LEVIN TRUENO BIBLE PDF

Uvjebavati pravilno pisanje i izgovaranje priloga. Koji su vai obiteljski zadatci? Pismo iz Zelengrada K.

Live-Hotstar-App herunterladen

Pratiti ritam pjesme i zamjeivati pojedinosti zvunoga sloja, duljinu stiha prema broju slogova i pravilnost sroka. Stvaralako prepriavanje pisane vjebe S. Pritom bi trebali izraziti odreeno raspoloenje i osjeaje. Odrediti opisne i pripovjedne dijelove teksta te oprimjeriti navodima iz teksta pripovjedaa u treoj osobi.

Anica utih pletenicab prikazivanjem njegovih unutarnjih osjeaja, raspoloenja i misli Hugo, Kozeta i neznanac GOO ljudskopravna i drutvena dimenzija zalaganje za ljudska prava, suosjeanje i solidarnost sa siromanima D. Prepriavaju fabulu po dijelovima fabule, za svaki dio smiljaju i zapisuju podnaslov.

Reenini znakovi zarez uz vokativ Kljuni pojmovi: Upoznati uenike sa svrhom i ciljem uenja predmeta Hrvatski jezik te im objasniti zato je vano uiti hrvatski knjievni jezik.

Ponoviti naueno o filmskim rodovima i animiranome filmu. Osposobljavanje za komunikaciju s medijima.

Cuteeditor lic Download-Formulare

Pisanje velikoga poetnog slova B Obiljeiti pripovjedne i opisne odjeljke kon. Usvojiti nazive padea i padena pitanja. Vjebati pisano pripovijedanje na zadanu temu u prvoj i treoj osobi.