ANTON PAVLOVIC CEHOV GALEB PDF

Anton Pavlovič Čehov rođen je u Taganrogu u trgovačkoj porodici. godine upisao se u taganrošku gimnaziju koja je nosila pečat provincijalne prizemnosti. Anton Pavlovic Cehov sabrana dela u 14 knjiga Narodna Prosveta Beograd za Šumski duh ; Ivanov ; Labudova pesma ; Tragičar po nevolji ; Galeb — Find Koyluler by Cehov, Anton – Title: Koyluler; Author: Cehov, Anton; Format/binding: Paperback; Book condition: Good Cehov, Anton Pavlovic.

Author: Mulabar Tohn
Country: Chad
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 23 August 2006
Pages: 350
PDF File Size: 12.3 Mb
ePub File Size: 7.49 Mb
ISBN: 195-5-69470-478-7
Downloads: 70177
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygozil

Prouavaj i dalje ljubav. Mata, elja i volja u ovjeku dovoljni su za ostvarenje svih njegovih snova. Galeb Jonathan Livingston razlikovao se od ostalih galebova po tome to je bio buntovnik i za ostale nije mario. Ricard Bah galeb dzonatan livingston 1 Documents. Tada emo biti sposobni ostvariti ono o emu nismo ni sanjali. Iako antn njegova prolost bila ispunjena samoom, bio je stvoren da postane uitelj, te je i svoju ljubav iskazivao tako to je htio prenijeti djeli istine koju je spoznao, galebu koji bi pokazao makar samo elju da tu istinu i sam spozna.

Jonathan je otkrio da su dosada, strah i gnjev glavni razlozi zbog kojih galebovi ive kratko, a budui da se svega toga oslobodio, poivo je zaista dugo i lijepo. Ljubav nas ne eka pred kunim vratima, za njom treba tragati. Nataa Narani i Dajana Leri. Otac je imao pravo.

Ujka Vanja, Anton Pavlovič Čehov by Ana Mihajlović on Prezi

Summary of Jonathan Livingston Seagull Documents. Dobio je mnoge uenike, a meu ;avlovic i galeba Fletchera, kojemu je Johnatan, nakon to je shvatio da je ovladao snagom misli, prepustio uvanje jata, dok je on odlazio u druga jata. Na prvi korak prema slobodi i istinskom spoznavanju sebe i vlastitih sposobnosti mora biti taj da ne prihvaamo vie ta ogranienja i krenemo dalje vjerujui srcu i dui.

  CASINA DI PLAUTO PDF

Dobar ovjek treba prepoznati one kojima je potrebna pomo. Nisu uvijek antom pravu oni koji nas savjetuju.

Published on Jan View Download 2. Shubham srivastava jonathan livingston seagull Documents.

Treba biti ustrajan u svojim nakanama i slijediti svoje srce. Galeb Jonathan Livingston Kviz Documents. Ljudi se inae zadovoljavaju samo poznatim stvarima, samo pojedinci se izdvajaju i spremni su riskirati. Kada je uspio dostii rekord jata, ukoren je i protjeran, ali to ga nije pokolebalo jer je bio uvjeren da slijedi vii cilj ivota. Tek kad ju naemo ivot moe biti potpun. Moemo se izdii iz neznanja, moemo postati umjena, pametna i savrena bia!

S vremenom se u njemu rodila elja za povratkom na Zemlju gdje je htio svoje znanje prenijeti na druge galebove. Moram zaboraviti ovu ludost. Istina, jo je bio onaj isti mladi galeb Jonathan kakav je antonn bio ispod zlaanih oiju, samo mu se vanjski lik izmijenio.

Galebovi nikad ne lete po mraku! Bitno je oima nevidljvo. Moe otii bilo kamo i bilo kada, samo ako eli. Instruktor mu je bio galeb Sullivan, a starjeina Gang uvjerio ga je da snagom misli moe stii gdje god eli. Koliko je sad ivot bogatiji! Richard Bach Mart jonathan livingston Documents. Jonathan Livingston le Goland Documents. Nije ga toliko boljela samoa koliko spoznaja da njegova braa nisu htjela povjerovati u uzvienost letenja; nisu htjela da otvore oi i vide. I elja za nasljednicima uroena je svakom ovjeku.

  CANCIONERO AGUINALDOS VENEZOLANOS PDF

Treba se u njemu odrei odreenih stvari kako bi ostvarili neke ciljeve, ali zbog toga ne treba aliti. Roditelji su ga molili da se, kao i ostali galebovi, brine kako doi do hrane, a njegova je jedina briga bila usavravanje leta. Kad saznaju, pomisli, za moj rekord, poludjet e od sree. To je smisao ivota, a ne ono sumorno vucaranje do ribarskih brodica i natrag!

Anton Pavlovič Čehov

Gdje god ovjek otiao, nita nee moi izbrisati nit koja ga spaja s njegovim domom, ak i ako je tamo proivio neke loe trenutke. Un anno di jonathan livingston Education. Ponekad se treba odvojiti od drugih da bi neto postigao; ako pojedinac eli postii neto, to je nemogue u sredini u kojoj ivi, treba otii baleb gdje e svoje nakane bar pokuati ostvariti; treba svata iskuati jer e nam ba te kunje sluiti u ivotuCITAT Protjeran je daleko i tamo je jedne noi susreo dva galeba s istim ciljevima, a zatim antn cijelu skupinu galebova koji su imali za cilj usavriti svoj let.

Moram odletjeti natrag svome pavlkvic i pomiriti se s onim to jesam, jadni, ogranieni galeb. Toliko esto lutamo, slomljeni ogranienjima drutva, ogranienjima koja smo odluili prihvatiti.